Information

Gebyrer:
Startgebyr pr. sektionsflyvning kr. 5,00
Vordingborg gl. og unger kr. 5,00
Rødbyhavn gl. og unger kr. 5,00
Fåborg gl. og unger kr. 8,00
Lübeck kr. 8,00
Värnamo kr. 8,00
 
Klassespil:

Spil i A – Klasserne 1-2-3-4-5, med indskud på kr. 2-5-15-30-50, præmier på 5 x indskuddet til klassens bedste femtedel.
 
Spil i B – Klasserne 1-2-3-4-5, med indskud på kr. 2-5-15-30-50, præmier på 10 x indskuddet til klassens bedste tiendedel.

Opsamling:

Starter kl. 18:00 hos 004, og opsamler derefter 205 – 087 – 192 – 062 – 098 – 148 – 222.

Korrektionsskemaer:

Hvor DdB´s medlemsprogram ikke viser farve på flyvninger.

Flyvninger med gl. duer benyttes der blå skemaer, indlæses som nr. 95.

Flyvninger med unger benyttes der gule skemaer, indlæses som nr. 96.

Mærkesedler og kurveattester:

Følger farven på korrektionsskemaer.

Anmeldelse:

Regnskaber udlæses fra foreningsprogrammet og overføres via E-mail til
Sektion12.brevduer@gmail.com inden duernes løsladelse.
 
Indbetaling:

Gebyr og spil indbetales for hver enkelte flyvedag, senest dagen efter indleveringen af duerne til Sektion 12 kasserer Finn Hansen på kontonr. 6301-7353707 i Handelsbanken.

Løsladelsestider:

Løsladelser oplyses på DdB´s hjemmeside eller fra DdB´s tilmeldte SMS service.

Indberetning af stemplingstid:

Foreningerne indberetter stemplingstiden på foreningens første due på samtlige sektionsflyvninger, via indberetningssystemet på Ddb´s hjemmeside. senest ½ time efter hjemkomst.

Resultater for hver flyvning kan følges på Ddb´s hjemmeside

Indberetning af resultater:

Resultatdata udlæses fra Edb-programmet og overføres via E-mail

Resultater kan hentes på sektion 12´s hjemmeside, efter opgørelsen.
  

 

 
Jens Holm Fife | 3460 Birkerød  | Tlf.: Mobil 6139 3070