Sektion 12 under DDB, hvis side du er på nu indeholder info samt praktiske fakta til brug i brevduesporten. Her på første side, vil du kunne finde indbydelser, udstillinger billedgallerier, samt meget andet som sektionens medlemmer har behov for at vide sæsonen igennem.
 
 
 
 
 
 
 
 Alle resultater for Mesterskaber, Kapflyvning samt anden form for skrifteligt info
leveres her på siden i PDF-format. Hvis du ikke allerede har en fremviser til disse filer, kan den downloades ved at trykke på ikonet ovenfor.
 
Til Orientering.
 
 19-03-2018

J.nr.: 2018-14-81-05716/PERNI

Risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ pr. 19. marts 2018 Trusselsvurdering:

Der er den 14. marts 2018 konstateret endnu et udbrud af højpatogen fugleinfluenza H5N6 i en kommerciel fjerkræbesætning i Nederlandene.

Fødevarestyrelsen vurderer: Den samlede risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ gennem samhandel med fjerkræ og rugeæg er fortsat lav.
 
Nederlandene

De nederlandske veterinærmyndigheder har den 15. marts rapporteret om endnu et udbrud af højpatogen aviær influenza H5N8, hvilket er det andet udbrud i en kommerciel fjerkræbesætning i Nederlandene i år. Udbruddet fandt sted i en andebesætning med 29.000 slagteænder beliggende i Kamperveen i provinsen Overijssel (se kort nedenfor). Mistanken opstod d. 12. marts pga. kliniske tegn i besætningen. De nederlandske myndigheder valgte at aflive hele besætningen allerede d. 13. marts på baggrund af kombinationen af kliniske tegn og et foreløbigt positivt laboratoriesvar for H5. Diagnosen blev endelig bekræftet den 14. marts. Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet (2005/94) er iværksat, herunder oprettelse af en 3 km beskyttelseszone og en 10 km overvågningszone.


Der er foretaget forebyggende aflivning af en besætning med slagtekyllinger beliggende 50 meter fra den smittede besætning.

En genanalyse af det isolerede virus H5N6 viser, at H5 delen er nært beslægtet med HPAI H5N8.

Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført smitte fra Nederlandene til Danmark er der udført søgning i TRACES på transporter af levende fjerkræ og rugeæg. Der er undersøgt indførsler og udførsler de seneste 2 måneder.

Der har i perioden været 22 indførsler af rugeæg og 5 indførsler af levende fjerkræ fra Nederlandene til Danmark. Ingen af indførslerne stammer fra postdistriktet Kamperveen.

Der har i sammen periode været 21 udførsler af rugeæg og 76 udførsler af levende fjerkræ fra Danmark til Nederlandene. Ingen af udførslerne er gået til postdistriktet Kamperveen.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Så er der Billeder fra Udstillingen Allerød 2018  Billedepræsentation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Fotokonkurrence
 
 
Vinderen er
Preben Overgaard
 
 Præmien: 2 flasker vin 
Tillykke herfra

Mvh
 
Webmaster Sektion 12
Per Petersen 
Jens Holm Fife | 3460 Birkerød  | Tlf.: Mobil 6139 3070