Sektion 12 under DDB, hvis side du er på nu indeholder info samt praktiske fakta til brug i brevduesporten. Her på første side, vil du kunne finde indbydelser, udstillinger billedgallerier, samt meget andet som sektionens medlemmer har behov for at vide sæsonen igennem.
 
 
 
 
 
 
 
 Alle resultater for Mesterskaber, Kapflyvning samt anden form for skrifteligt info
leveres her på siden i PDF-format. Hvis du ikke allerede har en fremviser til disse filer, kan den downloades ved at trykke på ikonet ovenfor.
 
 

Til foreningsformændene i Region Øst,                        Kastrup 7 December 2017

 På baggrund af enigheden om at fortsætte Regionsformandsmøderne, skal jeg herved på vegne af de fire sektionsformænd i Region Øst indkalde til et uformelt formandsmøde i regionen.
 Mødet finder sted onsdag den 10. januar 2018 kl. 19.00 i Brevdueforeningen 030 Ringsted’s klubhus Balstrupvej 86, Ringsted.

Sektionsformændene er blevet enige om følgende dagsorden:

Punkt 1. Gennemgang af dagsorden til Repræsentantskabsmødet.
Punkt 2. DdB opsamling af duerne i 2018.
Punkt 3. Mesterskaber.
Punkt 4. Hovedbestyrelsesmedlemmernes halve time
Punkt 5. Eventuelt.

Vi ser frem til at mødes for en positiv og konstruktiv debat.

På sektionsformændenes vegne

Jørn Boklund.

             Brevdue udstilling
          lørdag den 13. januar 2018 i Centerhallen i Allerød
        
Der vil være præmier til ca. 10 % af duerne i hver klasse, endvidere er der præmie til den due i klasse 1 og 2 som har flest placeringskilometer sammenlagt for 2017. Grand Prix til højest bedømte ældre han og ældre hun. 

Anmeldelser sendes til Preben Overgaard, Glentevej 6 3450 Allerød, E-mail prebenovergaard@hotmail.dk  Senest 5. januar 2018. 

Indlevering af duerne fredag d. 12. januar 2018 i mellem kl. 19.00 og 20.00 

Præstationskort for duerne i klasse 1 og 2 skal afleveres fredag i forbindelse med indlevering af duerne. 

Udstillingsgebyr kr. 30, pr. due hvoraf kr. 5,- samt evt. overskud af udstillingen går til præmier, som de udstillede duer konkurrerer om på flyvninger i 2018. Ved efteranmeldelse opkræves ekstra kr. 5,- pr due. 

Der er i lighed med tidligere år mulighed for at stille duer til salg, leje af bur kr. 10,- og 10 % af salgssummen tilfalder sektionen.

Anmeldelse til duemarked senest fredag d. 5. januar 2018. 

Udstillingen er åben lørdag d. 13. januar fra kl. 13.00 til kl. 16.00.  

Præmie uddeling lørdag kl. 16.00. 

Udstillingsudvalget.
 
                                   Brevdue Udstilling oversigt
 
 
 
 Fotokonkurrence
 
 
Vinderen er
Preben Overgaard
 
 Præmien: 2 flasker vin 
Tillykke herfra

Mvh
 
Webmaster Sektion 12
Per Petersen 
Jens Holm Fife | 3460 Birkerød  | Tlf.: Mobil 6139 3070