Dommerklubben NordSjælland

 

                                                                                            Ølsted den 24/9-19

 Kære sportsfælle:

Du indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordsjællands Dommerklub mandag den 14-10-2019 kl. 19.00 i Hillerød foreningernes klubhus.

                 Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.
2.   Formandens beretning.
3.   Regnskab ved kassereren.
4.   Forslag.

Indkomne forslag.
                           

5.   Valg:

a)   Formand for 2 år (P.E. Nørregaard er villig til genvalg)

b)   Bestyrelsesmedlem for 2 år (Peter Godtfredsen og Frank Nielsen er på valg, er villige til genvalg)

c)   Suppleant for 1 år  (Mogens Petersen er suppleant)

d)   Revisorer Otto Grundsø og Poul Erik Meulengracht for 1 år

6.   Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der præmieuddeling.

Udsatte præmier bedes medbragt.

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne

Poul Erik Nørregaard

  
 
Nordsjælland Dommerklub:
 
Dommerklubben består af 24 medlemmer, som er fordelt over 7 af 8 foreninger i sektion 12.

Bestyrelsen:

Formand : Poul Erik Nørregaard 062

                     Tlf: 

     Mail: avedgaard@gmail.com

Kasserer: Peter Birksø 098

Bestyrelsesm.: Frank Nielsen 062

Bestyrelsesm.: Peter Godtfredsen 087

Bestyrelsesm.: Jesper Dresler 098
 

Klubbens formål: At uddanne og dygtiggøre vores dommer/medlemmer gennem træning og foredrag indenfor brevduesporten i almindelighed.

I vinterhalvåret fra okt. til feb. afholdes der træning, foredrag og udstilling.

Om sommeren flyver klubben bl.a. en konkurrence med udstillede duer.  

.
Jens Holm Fife | 3460 Birkerød  | Tlf.: Mobil 6139 3070