Information

Gebyrer:
 
Gebyrer:
 
Startgebyr pr. sektionsflyvning                Kr. 5,00
Farø Broen gl. og unger                          Kr. 6,00
Rødbyhavn gl. og unger                          Kr. 6,00
Bregentved gl. og unger                          Kr. 3,00
Fåborg gl. og unger                                 Kr. 8,00
Lübeck                                                     Kr. 8,00
Värnamo                                                  Kr. 8,00
 
Klassespil:

Spil i A – Klasserne 1-2-3-4-5, med indskud på kr. 2-5-15-30-50, præmier på 5 x indskuddet til klassens bedste femtedel.
 
Spil i B – Klasserne 1-2-3-4-5, med indskud på kr. 2-5-15-30-50, præmier på 10 x indskuddet til klassens bedste tiendedel.

Opsamling:

Afgang Dan222 kl. 16.45
Dan004 kl.17:15
Dan087 kl.18:00
Dan062 & Dan 192 kl. 18:45
Dan098 kl.19.45
Dan148 kl.20.30
Dan222 kl.21.15.
 
Tiderne gælder ved opsamling af flyvninger fra både nord & syd. Foreninger stiller med paller.
Hillerød foreningerne sørger for at bommen v/Godthåbsvej er åben på fredag. Evt. Spørgsmål vedr. kørsel rettes til Preben Overgaard på 21 55 72 27

Korrektionsskemaer:

Hvor DdB´s medlemsprogram ikke viser farve på flyvninger.

Flyvninger med gamle duer benyttes der blå skemaer, indlæses som nr. 95.

Flyvninger med unger benyttes der gule skemaer, indlæses som nr. 96.

Mærkesedler og kurveattester:

Følger farven på korrektionsskemaer.

Anmeldelse:

Regnskaber udlæses fra foreningsprogrammet og overføres via E-mail til
Sektion12.brevduer@gmail.com inden duernes løsladelse.
 
Indbetaling:

Gebyr og spil indbetales for hver enkelt flyvedag, senest dagen efter indleveringen af duerne til Sektion 12 kasserer på konto 5031 - 0001484757 i Jyske Bank.

Løsladelsestider:

Løsladelser oplyses på DdB´s hjemmeside eller fra DdB´s tilmeldte SMS service.

Indberetning af stemplingstid:

Foreningerne indberetter stemplingstiden på foreningens første due på samtlige sektionsflyvninger, via indberetningssystemet på Ddb´s hjemmeside. senest 15 min. efter hjemkomst.

Resultater for hver flyvning kan følges på Ddb´s hjemmeside

Indberetning af resultater:

Resultatdata udlæses fra foreningsprogrammet og overføres via E-mail
Resultater kan hentes på sektion 12´s hjemmeside, efter opgørelsen.
  

 

 
Jens Holm Fife | 3460 Birkerød  | Tlf.: Mobil 6139 3070