Region Øst

Til foreningsformændene i Region Øst,                             Kastrup den 22 Juli 2018

Jeg skal herved på vegne af de fire sektionsformænd i Region Øst indkalde til et uformelt formandsmøde i regionen.

Mødet finder sted onsdag den 15. august 2018 kl. 19.00 i Brevdueforeningen 030 Ringsted’s klubhus Balstrupvej 86,Ringsted.

Sektionsformændene er blevet enige om følgende dagsorden:

Punkt 1. DdBs kapflyvningsplan for 2019- 2020.

Punkt 2. Hovedbestyrelsesmedlemmernes halve time

Punkt 3. Eventuelt.

Vi ser frem til at mødes for en positiv og konstruktiv debat.

På sektionsformændenes vegne

Jørn Boklund
 
 
Jens Holm Fife | 3460 Birkerød  | Tlf.: Mobil 6139 3070