Region Øst

 Sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn”
 SAMMENSLUTNINGEN AF BREVDUEFORENINGER I STORKØBENHAVN

                                                                                     Kastrup den 18. december 2018

Til foreningsformændene i Region Øst,

Jeg skal herved på vegne af de fire sektionsformænd i Region Øst indkalde til et uformelt formandsmøde i regionen.

Mødet finder sted torsdag den 17. januar 2019 kl. 19.00 i Brevdueforeningen 030 Ringsted’s klubhus Balstrupvej 86, Ringsted.

Sektionsformændene er blevet enige om følgende dagsorden:

Punkt 1. Gennemgang af dagsorden til DdBs repræsentantskabmøde.

Punkt 2. Hovedbestyrelsesmedlemmernes halve time

Punkt 3. Eventuelt.

Vi ser frem til at mødes for en positiv og konstruktiv debat.

På sektionsformændenes vegne

Jørn Boklund.
 
 
Jens Holm Fife | 3460 Birkerød  | Tlf.: Mobil 6139 3070