Sektion 12 under DDB, hvis side du er på nu indeholder info samt praktiske fakta til brug i brevduesporten. Her på første side, vil du kunne finde indbydelser, udstillinger billedgallerier, samt meget andet som sektionens medlemmer har behov for at vide sæsonen igennem.
 
 
 
 
 
 
 
 Alle resultater for Mesterskaber, Kapflyvning samt anden form for skrifteligt info
leveres her på siden i PDF-format. Hvis du ikke allerede har en fremviser til disse filer, kan den downloades ved at trykke på ikonet ovenfor.
 
Hej

Vi har ikke direkte fået afslag fra Fødevarestyrelsen imod afholdelse af en udstilling. Onsdag fik vi imidlertid tilsendt et skema, hvor vi skulle skrive under på, at udstillerne med navn og adresse, alle overholder de nye krav i §9, stk 3.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan give tilladelse til afholdelse af sammenbringninger nævnt i stk. 1, under følgende forudsætninger:
1) at fuglene udelukkende stammer fra virksomheder, som holder fugle i fangenskab,
    med færre end 100 fugle, og
2) at fuglene udelukkende stammer fra virksomheder, der ikke holder fjerkræ, og
3) at sammenbringningerne ikke afholdes inden for restriktionszoner oprettet af
    Fødevarestyrelsen som følge af udbrud af højpatogen aviær influenza.

De nye krav betyder at flere udstillere bliver afskåret fra at udstille og antallet af raceduer kommer ned på ca 100 og brevduer kommer ned på ca. 25. Det er for få til, at det kan betale sig. Derfor aflysning.

God jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

Poul Erik Nørregaard
E-mail: avedgaard@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kære sportsfæller,
 
December startet, måske der er planer om at samle hele familien eller blot de allernærmeste. Men hver familie har sine traditioner, og til jul er det for mange vigtigt, at alt er, ”som det plejer”.

Juletiden bliver brugt forskelligt, og jeg håber at den byder på hygge og nærvær med familien og naturligvis duerne, hvor nogle hygger med duerne og laver vinter unger, venter andre til foråret, men uanset hvad du gør, må du ikke holde igen på julestemningen.

Jeg ønsker derfor alle en rigtigt glædelig jul og et fantastisk nytår.

Mange hilsner
Jens Holm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udsendelse om brevduer fra DR2 Se med Her
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Højpatogen fugleinfluenza i Europa i relation til truslen for
Danmark pr. 21. november 2022

Trusselsvurdering:
Fødevarestyrelsen har udarbejdet en trusselsvurdering for højpatogen fugleinfluenza
(HPAI), som afløser vurderingen fra 3. november 2022.

Fødevarestyrelsen vurderer, at den samlede risiko for smitte med HPAI til danske
fjerkræbesætninger gennem kontakt til vilde fugle skal hæves fra middel til høj.
Fødevarestyrelsen vurderer endvidere, at den samlede risiko for smitte med HPAI til
dansk fjerkræ gennem samhandel er uændret dvs. fortsat lav.
Smitteveje Risikoniveau pr. 21.11.22

Vilde fugle Høj
Samhandel med fjerkræ/rugeæg Lav

Risikobegrænsning:
Fødevarestyrelsen gør opmærksom på at:

1. Trusselsniveauet er nu højt, da smitten fra trækfugle til de vilde fugle er steget
og vores nabolande og antallet af HPAI-udbrud i EU og nabolande stiger kraftigt.

2. Nu gælder indelukningskravet, og alle fugle og fjerkræ skal under tag. Folk,
der holder færre end 100 fugle i fangenskab og kun bruger alle produkter herfra i egen husholdning er undtaget, hvis der ikke er kontakt med fjerkræ.

3. Alle fugleejere og fjerkrævirksomheder skal være særligt opmærksomme på risiko for introduktion af HPAI udefra og på at fastholde høj smittebeskyttelse.
Smittebeskyttelse er ejerens ansvar.

4. Fødevarestyrelsen øger opmærksomheden omkring indrapportering af fund af
døde vilde fugle.

Fødevarestyrelsen følger situationen i Europa tæt og opdaterer trusselsvurderingen,
når det vurderes relevant
 
 
 Fotokonkurrence
igen i år, er der præmie på højkant iblandt de indkomne brevdue-relaterede billeder fra medlemmerne i Sektion12
Så fat smartphones, kamera og spejlrefleks og få foreviget vinderduen
Send billede til Webmaster eller til mobil 22521413
 
     Webmaster Sektion 12
Per Petersen 
Olsenbanden
Jens Holm Fife | 3460 Birkerød  | Tlf.: Mobil 6139 3070