Sektion 12 under DDB, hvis side du er på nu indeholder info samt praktiske fakta til brug i brevduesporten. Her på første side, vil du kunne finde indbydelser, udstillinger billedgallerier, samt meget andet som sektionens medlemmer har behov for at vide sæsonen igennem.
 
 
 
 
 
 
 
 Alle resultater for Mesterskaber, Kapflyvning samt anden form for skrifteligt info
leveres her på siden i PDF-format. Hvis du ikke allerede har en fremviser til disse filer, kan den downloades ved at trykke på ikonet ovenfor.
 
Hej Alle,
 
Ordinær generalforsamling er afholdt tirsdag d. 23. november. Referat ligger under faneblad sektion12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hej alle,

Hvis ikke det er Corona så er det fugleinfluenza der skal plage os.

Fødevarestyrelsens seneste vurdering af den højpatogene fugleinfluenza er høj og derfor er der pr. 1. november 2021 krav om overdækning af fugle- og fjerkræ voliere over 40 m2 og ikke mindst er der indført forbud mod blandt andet udstillinger samt samling af duer i forbindelse med eks. dommerklub aktiviteter.

Med venlig hilsen
Jens Holm Fife
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
DDB skriver:
 
forlængelse af tidligere nyhed omkring fugleinfluenza, så skal vi gøre opmærksom på, at alle medlemmer er forpligtede til at orientere sig om situationen og om der oprettes zoner i eget område. Det kan man gøre på DDB's hjemmeside.

Vi er i dag blevet bekendt med vedlagte bekendtgørelse, som i paragraf 7 anfører, at det er tilladt at foretage motionsflyvning omkring dueslaget. 
 
Bekendtgørelse om biosikringsforanstaltninger mod aviær influenza for fjerkræ
og andre fugle i fangenskab:
 
§ 3. Operatøren af virksomheden med fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal sikre, at fjerkræ og
andre fugle i fangenskab holdes under iagttagelse af en af følgende forebyggende foranstaltninger mod
aviær influenza
1) fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes indendørs,
2) fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes i en voliere eller indhegning med overdækning af fast
tag, eller
3) fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes i en voliere eller indhegning med net eller trådoverdækning, hvor afstanden mellem trådene højest må være 20 cm, og trådtypen skal være farvet
polyester- eller nylontråd med en diameter på 1,5-2 mm.
Stk. 2. Træer og større tætte buske kan erstatte kravet om overdækning for det areal af indhegningen,
der er dækket af en trækrone og/eller en større tættere busk. Det øvrige areal i indhegningen er fortsat omfattet af kravet om overdækning i stk. 1, nr. 2 og 3, uanset størrelsen på det øvrige areal i indhegning
 
§ 4. Fjerkræ og andre fugle i fangenskab, der holdes i indhegninger på 40 m2
eller derunder er undtaget
fra kravene i § 3.
 
                                              Særligt vedrørende duer:
§ 7. Uanset bestemmelsen i § 3, må duer i fangenskab foretage motionsflyvning omkring dueslaget.
 
Der er derimod forbud mod at flytte og samle duer til f.eks. vaccination, dommertræninger, salg, auktioner, udstillinger m.v..

Det er vores forventning, at alle medlemmer overholder disse retningslinjer.
 
 
 Fotokonkurrence
igen i år, er der præmie på højkant iblandt de indkomne brevdue-relaterede billeder fra medlemmerne i Sektion12
Så fat smartphones, kamera og spejlrefleks og få foreviget vinderduen
Send billede til Webmaster eller til mobil 22521413
 
     Webmaster Sektion 12
Per Petersen 
Olsenbanden
Jens Holm Fife | 3460 Birkerød  | Tlf.: Mobil 6139 3070